Kerhot

Hevosavusteinen kerho koulukiusatuille tai syrjäytymisvaarassa oleville lapsille ja nuorille
Yhteistyössä Harrastava Valkeakoski -hanke

Hevosavusteinen kerho on maksuton kerho valkeakoskelaisille lapsille ja nuorille, joka kokoontuu Hevostaitokoulu Satulassa, Valkeakosken Leppälässä. Kerho on räätälöity lapsille ja nuorille, jotka ovat kokeneet kiusaamista tai syrjintää. Tässä kerhossa ei tarvitse jännittää ryhmässä toimimista. Kerhossa harjoitellaan vuorovaikutusta, läsnäoloa ja tunnetaitoja hevosten ja ryhmän jäsenten kanssa. Tavoitteena on päästä antamaan ja saamaan vertaistukea, kohottamaan mielialaa ja ennen kaikkea vahvistamaan itsetuntoa. Kerholaisia tuetaan löytämään omat vahvuutensa. Kerhossa tarjotaan positiivisia onnistumisen kokemuksia. Tavoitteena on sytyttää kipinä harrastamiseen, vahvistaa sosiaalisia taitoja ja luoda uusia kontakteja koulumaailman ulkopuolelle.

Lue lisää...

Toiminnan keskiössä ovat vertaisuus, voimavarakeskeisyys ja elämyksellisyys. Kerhon ohjaajina ovat hevosavusteisten palvelujen tuottaja ja tallinomistaja Satu Lindstedt sekä sosionomi, Green care -painotteinen nepsyvalmentaja Elina Lundberg. Kerhon toimintaan osallistuvat Satulan kiltit, turvalliset ja tehtäviin koulutetut hevoset. Aiempaa hevoskokemusta ei vaadita.

Jokaisella kerhokerralla on oma teemansa. Hevosten avulla voidaan nostaa luontevasti esiin mm. sellaisia aiheita kuin luottamus, ystävyys, läsnäolo, tunteet, vuorovaikutus, kehonkieli ja kommunikointi sekä terveelliset elämäntavat. Tavoitteena on oppia hellää, mutta johdonmukaista hevosenkäsittelyä sekä rajojen asettamista. Tutustuminen muihin kerholaisiin tapahtuu toiminnan kautta, pareja ja pienryhmiä vaihdellen. Hevosten kanssa toimiessa tiimityö korostuu. Kerhoihin otetaan korkeintaan kuusi osallistujaa.

Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet 040 757 8775 / satu@satu.la

Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Lisätiedot ja varaukset:

/ Satu

Kysy myös räätälöityjä palveluja perheellesi tai ryhmällesi!

Kuuntele Sadun tuottamaa podcastiä!

Satu Lindstedt


Satula
3226357-7